Enerji Kullanım Politikası

Vişne Tekstil olarak Sürdürülebilir Kalkınma İlkesinin en temel kavramlarından biri olan Enerji Yönetimi konusunda sorumluluğumuzun farkında olarak, işletmelerimiz genelinde tüm faaliyetlerimizde enerji performansımızı sürekli iyileştirmek için çalışmalarımıza yön vermekteyiz.

Bu çerçevede sürdürdüğümüz çalışmalar aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yürütülmektedir:

•Etkin enerji ve kaynak yönetimi ilkesi doğrultusunda ekipman ve servis tedariğinde, enerji verimliliği yüksek olanların tercih edilmesi ve mevcutların enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile gerekli çalışmaları yapmak,

•Enerji kullanımını, her durum ve süreç için izleyerek; enerji kullanımını azaltıcı projeler geliştirmek, alternatif yakıt ve hammadde kaynakları araştırarak verimliliği artırmak,

•Tüm süreçlerimizi minimum atık üretimi prensibi ile planlayıp uygulamak, atık geri kazanımı ve geri dönüşümü faaliyetlerini yaygınlaştırılmak

•Enerjinin sürdürülebilir bir şekilde verimli kullanımı için kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi çalışmalarını yapmak,