Kalite Politikası

Sorumluluğumuzdaki tüm kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, insan sağlığı ve çevrenin en önemli değerimiz olduğu bilinciyle üretmek,

Ekip olarak ürettiğimiz yenilikçi ve yaratıcı fikirleri, bilgi ve deneyimlerimizi kullanarak; müşterilerimizin memnuniyetini, beklenti ve isteklerini zamanında karşılamak, 

‘Güçlü iletişim ve iş birliğinin” değer yaratmak için vazgeçilmez olduğunun bilincinde olarak; her zaman şirket içinde ve dışında açık iletişimde olmak.

Tüm süreçlerimizi, verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkesi dahilinde müşterilerimizin maksimum faydasını hedefleyerek tasarlamak, uygulamaya almak, sürekli geliştirmek, 

Vişne Tekstil değerlerini, ilkelerini ve etik anlayışını benimseyen, değişim ve gelişime açık iş arkadaşlarımızın varlığının başarıyı getiren en önemli etken olduğunun bilincinde, onların potansiyellerini ortaya çıkaracak ve kullanmalarını sağlayacak ortam yaratmaktır.