Sosyal Sorumluluk Politikası

Sosyal Sorumluluk politikamız firmamızın daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdüdür. 

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır:

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerel kanun, yönetmelik ve şartlara uygunluktan taviz vermeyiz. Çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamak öncelikli iş hedefimizdir.  

Tüm proseslerimizde çevreye duyarlılık öncelikli kriterimizdir. Yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygularız, bu bağlamda kendi faaliyetlerimizin çevreyle dost olmasını sağlamanın yanı sıra sektörde çevre dostu teknolojilerin tercih edilmesine öncülük ederiz.

Sosyal sorumluluk bilincine sahip olarak eğitime destek vermek önceliğimizdir. Çalışanlarımızın yakınları ve üretim yaptığımız coğrafi bölge çevresi başta olmak üzere, burs sağlayarak eğitime katkı sağlarız.

Bu ilkeler doğrultusunda, Vişne Tekstil olarak, aşağıdaki hususları taahhüt ederiz:

1. İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerel kanun, yönetmelik ve şartlara uymayı taahhüt eder,

2. Çocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde 16 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı, genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,

3. Çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmayı,

4. Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını,

5. Ayrımcı olmayan bir çalışma ortamı sağlamayı; işe alma, eğitime erişim, terfi, tazminat konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olamayacağını, 

6. Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlamayı,

7. Özel sağlık durumları olan (hamilelik, çocuk emziren bayan vb.) çalışanlar için uygun çalışma ortamları sağlayarak, gerekli önlemleri almayı,

8. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlamayı, 

9. Gerek mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak; gerekse Vişne Tekstil Sosyal Sorumluluk politikalarına uyum ve katkı sağlamaları amacıyla çalışanlarımız için şirket içi veya şirket dışı eğitimler düzenlemeyi, 

10. Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetmeyi, kirliliğin önlenmesini sağlamak ve doğal kaynak kullanımını kontrol altına alarak verimliliği artırmayı, doğal kaynak kullanımın azaltılması için sürekli çalışmalar yapmayı,

11. Tedarikçi firmalarımızın sosyal şartlarını gözden geçirerek Vişne Tekstil Sosyal Sorumluluk Politikası ile uyumlu çalışmaları için gereken düzeltmeleri desteklemeyi ve sadece asgari gereksinim ve üzerini sağlayabilen firmalarla çalışmayı 

Bu Sosyal Sorumluluk taahütümüzde yer alan tüm ilkeler gerekli düzenlemeler ile uygulamaya aktarılır ve uygulamaların düzeyi, ilgili birimlerce denetlenir. 

Tüm departmanlarımız, faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür.